Přerušení činnosti domácí zdravotní péče od 1.6.2022.

Od 1.6.2022 jsme byli nuceni činnost domácí zdravotní péče z personálních důvodů přerušit.

O přerušení činnosti byli s předstihem informováni pacienti, praktičtí lékaři, se kterými spolupracujeme, smluvní zdravotní pojišťovny. 

O opětovném zahájení činnosti budeme informovat.