Změna ceny stravy od 1. 1. 2022

Centrum sociálních služeb Kuřim oznamuje zvýšení cen stravy 

od 1. 1. 2022 z důvodu navýšení režijních nákladů u všech druhů jídel.

Nové ceny budou uvedeny na jídelníčku. 

 Pečovatelská služba         Ostatní strávníci

Strava 1       75,-Kč           85,-Kč

Strava 2       75,-Kč           85,-Kč

Strava 3       75,-Kč           85,-Kč