Nabídka krátkodobých výpomocí

Centrum sociálních služeb Kuřim nabízí možnost krátkodobých výpomocí formou dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti:

- v pečovatelské službě

Bližší informace sdělí Mgr. Jitka Tesařová na telefonním čísle 773 826 246, 541 518 303.