Komu pečovatelská služba pomáhá

Komu pomáhá pečovatelská služba Centra sociálních služeb Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim je poskytovatelem pečovatelské služby.

Svoji podporu a pomoc pečovatelská služba (PS) rozšířila pro osoby chronicky nemocné, zdravotně postižené a rodiny s dětmi, děti.

Věková hranice osob není omezena, což znamená, že je poskytována od 0 do 99+ let.

Provozní doba služby byla rozšířena do večerních hodin. Podpora a pomoc je osobám poskytována v čase 7 - 20 hodin po celý týden.

Aby služba mohla být poskytována žadateli, je nutné, aby se osoba nacházela v nepříznivé sociální situaci dle zákona o 108/2006 Sb., o sociálních službách v akt. znění. To je zjišťováno při sociálním šetření naší sociální pracovnicí a koordinátorkou služby.

Uživatelům je PS schopna poskytnout podporu a pomoc v péči o vlastní osobu tj. například s osobní hygienou, oblékáním, svlékáním, podáváním stravy. Dále pomáhá se zajištěním chodu domácnosti tj, například zajištěním nákupů, pochůzek atd. Pomáhá také při obstarávání osobních záležitostí, jako jsou pochůzky na poštu, k lékaři, lékárny, doprovod k lékaři nebo na úřady, pomáhá při zajištění stravy včetně jejího dovozu domů.

Posláním naší pečovatelské služby je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování. Pečovatelská služba se zároveň snaží minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě.

Pečovatelskou službu zajišťujeme dle aktuálních potřeb a přání uživatele.

Pracujeme s uživatelem na základě sjednaného individuálního plánu. Individuální plán postupně vyhodnocujeme a upravujeme každému uživateli na míru. Více informací sdělí sociální pracovnice Bc. Andrea Müllerová na tel. 541518311 nebo najdete na www.csskurim.cz