O službě

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI

Pečovatelská služba je odborná služba, která se svou činností zaměřuje především na přímou práci s uživateli služby. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytovanými úkony nenahrazuje činnost jiných veřejných služeb, jako jsou např. úklidové služby,....

Pečovatelská služba pomáhá osobám v nepříznivé sociální situaci naplňovat jejich potřeby v níže vyjmenovaných oblastech, které vychází z Regionální karty Jihomoravského kraje.

Nepříznivá sociální situace znamená, že potřeby osoby nemohou být zcela naplněny jeho vlastními silami, či za pomoci rodiny, přátel nebo jiných veřejných zdrojů.

Poskytování pečovatelské služby musí vést k řešení nepříznivé sociální situace, směřuje k podpoře samostatnosti, k sociálnímu začleňování. Poskytování pečovatelské služby má tyto zdroje doplňovat, ale nemá je nahrazovat.

Oblasti potřeb: 

1. OSOBNÍ HYGIENA
    1.1 Denní hygiena - běžná denní hygieny, péče o ústa, česání a mytí vlasů, 
          péče o nehty, péče o oči, péče o uši
    1.2 Mytí a koupání 
    1.3 Výkon fyziologické potřeby

2. ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
    2.1 Oblékání, svlékání
    2.2 Obouvání, zouvání
    2.3 Celková úprava vzhledu

3. SAMOSTATNÝ POHYB
    3.1 Změna polohy - na lůžku, vstávání a uléhání na lůžko, stání a sezení, polohovací
          a fixační pomůcky
    3.2 Manipulace s předměty denní potřeby
    3.3 Pohyb ve vlastním prostoru - domácnosti
    3.4 Pohyb mimo domácnost 

4. ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ
    4.1 Příprava a příjem stravy 
    4.2 Zajištění potravin, zajištění stravy

5. PÉČE O DOMÁCNOST
   5.1 Udržování domácnosti - běžný úklid
   5.2 Udržování vlastního prostoru, péče o lůžko 
   5.3 Péče o oblečení, boty
   5.4 Udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů, zajištění vody
         v domácnosti, obsluha domácích spotřebičů 
   5.5 Nakládání s odpady

6. ZAJIŠTĚNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM 
    6.1 Pomoc při navazování a udržování přátelských, sousedských
          a jiných společenských vztahů 
    6.2 Pomoc při orientaci v čase, v místě, v osobách 
    6.3 Pomoc při komunikaci
    6.4 Pomoc při využívání běžně dostupných služeb a při zapojení do sociálních
          aktivit přiměřených věku

7. SEBEREALIZACE 
    7.1 Pomoc při vzdělávání, získávání znalostí 
    7.2 Pomoc při přípravě na zaměstnání, pracovní a jiné uplatnění 
    7.3 Pomoc při zajišťování oblíbených činnost

8. PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČÍ (RIZIKA) 
    8.1 Pomoc se zdravotní prevencí
    8.2 Pomoc se zajištěním léčebného režimu 
    8.3 Pomoc při dodržování zásad zdravé výživy

9. UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH
    ZÁLEŽITOSTÍ
    9.1 Pomoc při hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů, exekuce, 
          uzavírání smluv, nakládání s majetkem, využití sociálních dávek
    9.2 Pomoc při vyřizování osobních dokladů
    9.3 Pomoc při uplatňování politických práv 
    9.4 Prevence proti zneužívání

10. PODPORA RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ
      Pomoc v péči o děti - při zajištění školní docházky, pomoc v péči o dítě 
      v domácím prostředí, předcházení rizikům při onemocnění či 
      zdravotním znevýhodnění dítěte

Uvedené potřeby jsou jen okruhy potřeb, se kterými vám může pečovatelská služba pomoci. 
Žadatel o službu si tak může vytvořit představu, co může pečovatelská služba zajistit. Některé činnosti provádí přímo pečovatelky, které jsou odbornými pracovníky. Ostatní potřeby pomáhá služba naplňovat prostřednictvím předáním kontaktů na další organizace a služby.

ZAJIŠŤUJEME ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Naše sociální pracovnice Vám poskytne podporu při řešení Vaší nepříznivé sociální situace např. v oblasti příspěvků na péči a dávek sociální péče,
informuje vás o nárocích na pořízení či zapůjčení kompenzačních pomůcek, o institucích v místním regionu, jež nabízí služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi
v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávací a kulturní. Pomůže s vyhledáním a kontaktováním odborníků podle povahy problému atd. Poskytne podporu i pečujícím osobám.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dále můžeme pomoci při zajištění drobných oprav v domácnosti, kadeřnice či pedikérky a to předáním kontaktů na ně.

________________________________________________________

PŘÍKLADY SITUACÍ, V NICHŽ VÁM MŮŽEME POMOCI

1. OSOBNÍ HYGIENA

Paní M. trpí Alzheimerovou chorobou, žádá o podporu při ranní hygieně. Osobní hygienu zvládne fyzicky provést sama, ale nevzpomene si, že je třeba ji vykonat, a nevybavuje si, jak to má udělat. Pečovatelka jí ráno připomene, že je čas provést ranní hygienu, a popisuje jednotlivé kroky, popř. předvádí, co má klientka dělat.

Pan J. bývá v noci po probuzení nejistý při chůzi, při cestě na WC několikrát upadl. Sociální pracovnice hledá společně s panem J. způsob, jak zajistit bezpečnost. Výsledkem je odstranění bariér – malého koberečku umístěného před postelí a prahu ve dveřích na WC. Dále se dohodnou na zajištění lampy do ložnice, která bude mít odpovídající svítivost a pán ji může rozsvítit z lůžka. Dále sociální pracovnice doporučí a pomůže zajistit sběrnou nádobu na moč pro případ, že by se pán některou noc na návštěvu WC necítil.

Paní A. má zhoršenou pohyblivost kloubů, které jsou navíc bolestivé. Pečovatelka dochází paní A. pomáhat s osobní hygienou. Poskytne jí oporu při vstupu do sprchového koutu a usazení na sedátko, nastaví jí vodu.  Paní A. si zvládne sama umýt obličej a přední část těla, zbytek těla včetně vlasů jí umyje pečovatelka.

2. ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

Panu B. se po úraze špatně chodí, používá ortézuNavíc postupně přichází o zrak, v současné době má už jen zbytky zraku. Pečovatelka mu každé ráno pomáhá s výběrem vhodného oblečení podle počasí. Podpoří ho při oblékání, česání atd., rovněž mu pomáhá s navlékáním ortézy. Pečovatelka před odchodem vždy zajistí, aby byl pan B. upraven tak, jak je zvyklý. Sociální pracovnice mu rovněž doporučila, aby mu rodina zakoupila pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou.

3. SAMOSTATNÝ POHYB

Paní I. se venku pohybuje s obtížemi. Jako oporu používala nákupní vozík. Sociální pracovnice jí pomohla zprostředkovat koupi chodítka, s nímž je paní I. velmi spokojená – může se na něj posadit a odpočinout si a odnese na něm i menší nákup.

Pan Z. trpí psychiatrickým onemocněním, má obavy sám chodit do míst, kde je víc lidí, a komunikovat s nimi. Pečovatelka chodí s panem Z. na nákupy. Pan Z. tak může sám vybírat z nabízeného zboží a udržuje si přehled o cenách. Pečovatelka mu radí, co je třeba koupit, a pomáhá s placením. Pan Z. díky nákupům pravidelně chodí ven a potkává se s lidmi.

Pan H. se vrátil domů po delší hospitalizaci a má potíže s pohybem po bytě. Pečovatelka mu doporučila použití nízkého chodítka a nacvičuje s ním, jak má provádět základní činnosti, jak si uspořádat věci v kuchyni a jak upravit byt, aby se v něm mohl pohybovat bez větších obtíží (např. odstranění některých kusů nábytku či dekorací, které mu brání ve volném průchodu). 

4. ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ

Paní O. má kvůli revmatickému onemocnění deformované prsty na rukách. Pečovatelka ji navštěvuje každé ráno, připravuje jí horký čaj do termosky, loupe jí ovoce, krájí jí pokrmy či chystá suroviny pro jednoduché vaření (např. vyklepne do hrnečku vejce, které si pak paní O. sama usmaží). Paní O. se zapojuje podle svých možností, např. chleba si margarínem namaže sama.

Paní P. je mentálně postižená. Pečovatelka ji podporuje v plánování jídla na týden a následném sestavení nákupního seznamu. Společně pak připravují náročnější jídla, paní P. často stačí pouze říkat, jaký další krok je třeba udělat, popř. jí ukázat, jak se to dělá.

Paní R., 94 let, má vleklé potíže s dásněmi a je jí nepříjemné používat zubní protézu. Paní R. se zvládne najíst sama, pečovatelka jí jídlo pouze připravuje. Krájí jí ho na kousky, odstraňuje tvrdé okraje, popř. jí pokrm namele.

Paní U. se pohybuje o dvou francouzských berlích, kvůli pohybovému omezení si není schopna uvařit, a to ani s pomocí pečovatelky. Sociální pracovnice jí zprostředkovala rozvážkovou firmu, která dováží seniorům obědy domů. Pomohla jí nastavit systém úhrad za obědy a naučila ji, jak si obědy objednávat. 

5. PÉČE O DOMÁCNOST

Paní V. je křehká 94letá žena. Paní V. si zvládne vyprat osobní prádlo, ale manipulace s ložním prádlem je pro ni příliš náročná. Nezvládne ho vyndat z pračky a pověsit. S touto činností jí pomáhá pečovatelka.

Pan M. trpí poruchou orientace. Pan M. si občas neuvědomil, že má na sobě špinavé oblečení, a byl pak kvůli tomu zbytečně vyčleňovaný ve společnosti. Pečovatelka, která k němu pravidelně dochází, s ním každé ráno přebere oblečení z předchozího dne a společně vyberou vhodné oblečení na daný den. 

6. ZAJIŠTĚNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM 

Paní Z. se v důsledku neurologického onemocnění pohybuje na vozíku, snížená pohyblivost rukou ji rovněž velmi omezuje v běžných činnostech. Paní Z. tráví většinu času pouze ve svém bytě, rodina bydlí daleko, a tak se její kontakt se světem omezil pouze na lékaře, pošťačku a nově i pracovníky pečovatelské služby. Pečovatelka podpořila paní Z., aby kontaktovala svou přítelkyni a pozvala ji na návštěvu. Pečovatelka v den návštěvy pomáhá paní Z. s oblékáním, úpravou vzhledu a přípravou drobného občerstvení.

Pan K. prodělal cévní mozkovou příhodu, pohybuje se po bytě s chodítkem, ven nevychází. Pečovatelská služba nabídla panu K. zapůjčení mechanického vozíku. Pečovatelka ho doprovází na pravidelnou hru bridže s bývalými kolegy, kde ho následně opět vyzvedává a doprovází domů. Tam mu pomůže s večerní hygienou a uložením.

Paní S. se v důsledku prodělaného onkologického onemocnění obtížně vyjadřuje. Pečovatelka doprovází paní S. k lékaři, na úřady a na poštu a pomáhá jí s komunikací. 

7. SEBEREALIZACE 

Pan Z., 68 let, se následkem autonehody pohybuje na vozíku, má omezenou hybnost rukou. Pan Z. pracoval celý život jako právník, nyní projevil zájem vrátit se ke svému povolání, které nikdy úplně neopustil, a pokračovat ve své profesi jako živnostník. Vykonávání právních služeb zvládne i při svém zdravotním omezení, může tak vykonávat smysluplnou činnost a zvýšit si příjem. Pečovatelka ho kromě pomoci s osobní hygienou, oblékáním, zajištěním stravy atd. doprovází na úřady a pomáhá mu vyřizovat potřebné záležitosti k zahájení podnikatelské činnosti. 

8. PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

Pan T. je diabetik, rodina se proto bojí dělat mu pedikúru. Sám si k pedikérce nedojde. Pečovatelská služba mu proto zprostředkovala kontakt na pedikérku, která dochází do domácnosti.

Pan K. se nachází ve fázi počínající demence. Pan K. má od rodiny vždy připravené léky v lékovce, ale není schopen si vzpomenout, že si je má vzít. Pečovatelka mu to připomene.

Pan A. je diabetik. Pečovatelka mu na základě doporučení lékaře a také podle jeho přání pomáhá s výběrem vhodné stravy. Společně sestavují jídelníček a nákupní seznam či vybírají vhodná hotová jídla.

Pan C. tráví většinu dne na lůžku. Sociální pracovnice mu pomohla zajistit polohovací lůžko a antidekubitní matraci. Pečovatelka pomáhá rodině přesunout ho na jídlo ke stolu, aby se mohl najíst důstojně.

9. UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

Paní D. se náhle zhoršil zdravotní stav. Je zřejmé, že tato změna je trvalá. Pečovatelská služba rodině doporučila zažádat si o změnu výše příspěvku na péči.

Pan S. se chystá na náročnější operaci. Pan S. byl dlouhodobě hospitalizován, a proto si nemohl převzít důchod, platit nájem a další pravidelné platby. Sociální pracovnice mu pomohla založit účet a nastavit na něm potřebné platby, aby se nedostal do dluhů, popř. nepřišel o bydlení.

10. PODPORA RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ

Rodina má pětileté dítě s vážným onemocněním. Pečovatelka zajistí péči, a pečující osoba si zatím může např. dojít k lékaři, vyřídit úřední záležitosti nebo nakoupit.

_________________________________________________________________________________________________   

Vymezení pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Základní činnosti pečovatelské služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služba se poskytuje ve vymezeném čase v přirozeném sociálním prostředí osob.

Prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách je vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.Kapacita služby

Kapacita terénní služby okamžitá: 10Místo poskytování služby

Terénní pečovatelskou službu v domácnostech uživatelů v Kuřimi a spádových obcí Kuřimi (Česká, Lelekovice, Moravské Knínice, Chudčice, Veverská Bítýška, Hvozdec, Jinačovice, Rozdrojovice, Čebín), v domě s pečovatelskou službou Zahradní 1275, Kuřim


Doba poskytování služby

  • pondělí až neděle v době od 7 hod. do 20 hod.