Pečovatelskou službu nelze poskytnout osobám

Poskytovatel má stanovena pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o službu, kde jsou uvedeny důvody, pro které můžeme zájemce odmítnout.