O nás

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřídilo Město Kuřim v roce 1993. Původní název organizace byl Penzion pro důchodce Kuřim. V roce 2007 se organizace přeměnila na Centrum sociálních služeb Kuřim.

Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb a zdravotní péče, kdy ze sociálních služeb poskytujeme pečovatelskou službu a ze zdravotní péče domácí zdravotní péči.

Organizace také zajišťuje evidence žádostí do bytů zvláštního určení, které jsou umístěny v bytovém domě, Zahradní 1275/10. Byty jsou pak žadatelům přidělovány podle směrnice Města Kuřim s názvem Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení. Žádost o o přidělení bytu zvláštního určení je zveřejněna v sekci Dokumenty.