Centrum sociálních služeb Kuřim

Je příspěvkovou organizací, kterou zřídilo město Kuřim v roce 1993. Původní název organizace byl Penzion pro důchodce Kuřim. V roce 2007 se organizace transformovala na Centrum sociálních služeb Kuřim.

Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb a domácí zdravotní péče (tato činnost byla dočasně pozastavena).