A A A

Centrum sociálních služeb Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Kuřim.

Centrum sociálních služeb Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Kuřim.

Kontaktujte nás!

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

O službě

Vymezení pečovatelské služby

Základní činnosti pečovatelské služby jsou vymezeny v § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Pečovatelská služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba se poskytuje ve vymezeném čase v přirozeném sociálním prostředí osob.

Prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách je vyhláška č. 505/2006 Sb. v platném znění.


Kapacita služby

Kapacita ambulantní služby okamžitá: 1

Kapacita terénní služby okamžitá: 9


Místo poskytování služby

Terénní pečovatelskou službu v domácnostech uživatelů v Kuřimi a spádových obcí Kuřimi (Česká, Lelekovice, Moravské Knínice, Chudčice, Veverská Bítýška, Hvozdec, Jinačovice, Rozdrojovice, Čebín), v domě s pečovatelskou službou Zahradní 1275, Kuřim

Ambulantní ve SOH na adresách:

  • Zahradní 1275, Kuřim
  • Jungmannova 950, Kuřim

Doba poskytování služby

Pečovatelské služba terénní

  • pondělí až neděle v době od 7 hod. do 19.30 hod.

Pečovatelské služba ambulantní tj. ve středisku osobní hygieny

  • na adrese Jungmannova 950, Kuřim pondělí až pátek 8.00 – 16. 00 hod.
  • na adrese Zahradní 1275, Kuřim v objektu DPS

Po, Út, Čt, Pá 13.00 – 19.00 hod.,

                                                Stř 7.00 – 11.30 hod.,

                                                So, Ne dle potřeby 9 – 17 hod.


Číst více

Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je nedílnou součástí zdravotnického systému, je poskytována pacientovi ve vlastním sociálním prostředí.


Číst více

Dům s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou jsou svým charakterem určeny především pro těžce zdravotně postižené občany a staré občany.

Domy s pečovatelskou službou (dále jen DPS) jsou svým charakterem určeny především pro těžce zdravotně postižené občany a staré občany, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Jednoznačným kritériem je tedy potřeba úkonů pečovatelské služby pro zajištění životních potřeb občana.

Občanům, kteří pečovatelskou službu nevyužívají, event. ji nepožadují a nepotřebují, není důvod byty v domech s pečovatelskou službou pronajímat, protože nesplňují výše uvedené podmínky. Umístění do DPS se řídí  Pravidly pro umístění v DPS Kuřim.

Starým občanem se rozumí občan, který dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu.

Domy zvláštního určení neslouží k řešení bytových problémů občanů!

Objekt na ulici Zahradní 1257/10, Kuřim

Vlastníkem objektu je Město Kuřim.

Od 1. 9. 2020 je objekt rozdělen na byty zvláštního určení a sociální byty.
V objektu se nachází 30 nájemních bytů zvláštního určení a 25 nájemních bytů pro sociální účely.
Nájemník bydlí v nájemním bytě města na základě nájemní smlouvy uzavřené s městem Kuřim.
Nájem v nájemním bytě činí 78,-Kč/m2 plus služby spojené s nájmem tj. zálohy na vodu, teplo, úklid domu, provoz výtahu atd. 
V bytech není zaveden plyn.

Zájemci o přidělení bytu zvláštního určení podávají žádost v Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, které žádosti eviduje v tzv. Evidenci žádostí o přidělení bytu zvláštního určení. Formulář žádosti je k vyzvednutí v kanceláři ředitelky nebo sociálního pracovníka, dále na internetových stránkách organizace www.csskurim.cz v odkaze "Dokumenty - žádosti" nebo v papírové podobě v boxu umístěním v  2. nadzemním podlaží části A domu dveře č. 1. Na požádání lze také zaslat žádost e-mailem. Přidělení bytu žadateli schvaluje Rada města Kuřimi.

Žádost o přidělení sociálního bytu lze stáhnout na internetových stránkách města Kuřimi nebo si ji vyzvednout na odboru sociálním a prevence Městského úřadu Kuřim.

POZOR

Dům s pečovatelskou službou (byty zvláštního určení) není pobytové zařízení podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. To znamená, že v nájemním bytě zvláštního určení není poskytována služba 24 hodin. Pečovatelky, které mají v objektu kancelář, nefungují na zavolání. Pečovatelská služba je poskytována pouze těm nájemníkům, kteří mají uzavřenou Smlouvu o poskytování pečovatelské služby v rozsahu uvedeném ve smlouvě.

Informace o bytech a budově

Do budovy je bezbariérový přístup. Objekt má dva výtahy. Jednotlivá poschodí nejsou bezbariérová (prahy) a zavírače dveří. V bytech není bezbariérový přístup na balkon, některé sprchové kouty jsou již bezbariérové. 

V objektu jsou k dispozici nájemníkům dvě prádelny, altánek a malá zahrada. V přízemí objektu je stravovací provoz s jídelnou nejen pro nájemníky domu. Dále se zde nachází vrátnice s provozní dobou ve všední dny od 15:30 hodin do 06:00 hodin a o víkendu a svátcích od 7:00 hodin do 7:00 hodin. Pracovníci vrátnice neposkytují žádnou službu v bytech nájemníků (např. pomoc s osobní hygienou, podání jídla nebo tekutin...).

V prvním poschodí sídlí organizace Centrum sociálních služeb Kuřim, poskytovatel sociálních a zdravotních služeb tj. poskytovatel pečovatelské služby a domácí zdravotní péče.


Žádost o přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275/10, Kuřim

Zájemce najde v odkaze - Dokumenty - Žádosti.

Číst více

Centrum sociálních služeb Kuřim

Je příspěvkovou organizací, kterou zřídilo město Kuřim v roce 1993. Původní název organizace byl Penzion pro důchodce Kuřim. V roce 2007 se organizace transformovala na Centrum sociálních služeb Kuřim.

Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb a domácí zdravotní péče (tato činnost byla dočasně pozastavena).


 
load