Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla jsou pravidla, která slouží pracovníkům poskytovatele jako návod pro informování zájemce o sociální službu o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby. Poskytovatel sociální služby sděluje zájemci o sobě podstatné informace.

Co služba poskytuje

Služba poskytuje pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situaci, kdy tito lidé nejsou schopni své záležitosti řešit vlastními silami (v oblasti péče o sebe, zdraví, bydlení, práce, financí, sociálních a komunikačních dovedností).

Nepříznivou situací může být:

 • přechod z nemocnice zpět do přirozeného prostředí (domů k rodině, do pronájmu, na ubytovnu apod.)
 • obtížné zvládnutí či nezvládnutí denních činností z důvodu nepříznivého zdravotního stavu
 • řešení bytové situace, hledání přiměřeného bydlení
 • člověk si nedokáže samostatně zvolit a vyhledat zaměstnání, reagovat na nabídky zaměstnání nebo si zaměstnání udržet
 • nepřiměřená finanční situace v souvislosti se zdravotním stavem, neorientování se v systému sociálních dávek
 • neznalost dostupnosti služeb odpovídajícím potřebám zájemce

Vstup uživatele do služby

Obrátit se na nás může každý člověk v nepříznivé sociální situaci. Zájemce nepotřebuje žádné doporučení. 

Uživatel může službu využít buď jednorázově nebo opakovaně, nepravidelně nebo pravidelně na dobu dle dohody. Dohoda o poskytnutí služby je ústní.

Při postupu průběhu v terénní formě u nového uživatele, je vhodné s ním dohodnout osobní schůzku v kanceláři. Pokud se jedná o osobu, která je omezena v pohyblivosti a podobně, je možné s ní provést první schůzku terénní formou.

Jaké činnosti služba nabízí:

Základní sociální poradenství

 • poskytování poradenství (osobně, e-mailem, telefonicky) občanům neznalých svých práv a povinností a dostupnosti služeb, nebo neschopných účinně řešit vlastní problém
 • individuální práce s klienty ve formě individuálních podpůrných rozhovorů 
 • vyhledávání a zprostředkování kontaktu na návaznou službu či službu odpovídající zmapovaným potřebám klienta
 • jednání s dalšími subjekty ve prospěch uživatele

Doprovod uživatele

 • k lékaři, do lékárny
 • veřejné instituce – jednání na úřadě, vyřízení úředních záležitostí
 • zdravotní pojišťovna (zjištění výše dluhu na povinném zdravotním pojištění, poskytnutí pomoci a podpory při dalším řešení),
 • do právní poradny
 • na úřad práce (žádost o sociální dávky, hledání zaměstnání)
 • na nákup
 • na poštu, do banky
 • do zaměstnání, včetně dohledu nad výkonem zaměstnání a podpory při výkonu zaměstnání, pracovní asistence u zaměstnavatele
 • na OSSZ (podání žádosti o invalidní důchod) atd. 
Dle potřeby klienta a v souladu s nastaveným individuálním plánem může služba sjednat konzultaci s nasmlouvaným odborníkem – psychologem/terapeutem/mediátorem.

Rozdělení činností na konkrétní oblasti

Zdraví

Pomoc s vyřízením základních životních záležitostí při propuštění z nemocnice
u osob bez podpory rodinných či blízkých příslušníků.
Dohodnutí termínu návštěvy
u lékaře. Podpora uživatele během další komunikace s ošetřujícím lékařem (stanovení dalšího termínu návštěvy, nutnost absolvovat návazná/doplňující vyšetření, užívání léčiv a další).

Bydlení

Pomoc s hledáním přiměřeného bydlení – pronájem bytu (bydlení sociální, obecní, komerční), ubytovny. Někdy nezbývá než poskytnout informace o noclehárnách
a azylových domech, popř. dotyčnou osobu do daného zařízení doprovodit a pomoci mu s vyřízením vstupních formalit.

Pomoc při řešení bytové situace – podpora při vyřízení žádosti o obecní byt, sociální byt, kontakt na ubytovny, součinnost s provozovatelem ubytovny a úřadem práce (při zajištění úhrady ubytování přímo z doplatku na bydlení, příp. příspěvku na bydlení).

Zaměstnání

Pomoc a podpora při hledání zaměstnání, kdy si člověk nedokáže samostatně zaměstnání zvolit, vyhledávat, reagovat na nabídky zaměstnání nebo si zaměstnání udržet.

Zpracování životopisu, motivačního dopisu, vyhledávání nabídek práce.

Zaslání životopisu a motivačního dopisu potenciálním zaměstnavatelům (s apelací na samostatný přístup na straně uživatele), včetně podpory při komunikaci
s potenciálním zaměstnavatelem.

Dohodnutí prohlídky firmy a stanovení termínu pohovoru, příprava na pracovní pohovor, absolvování pohovoru společně s pracovníkem.

Komunikace se zaměstnavatelem ohledně přijetí/nepřijetí, nástupu do zaměstnání, vstupní lékařské prohlídky, zaškolení.

Absolvování vstupní lékařské prohlídky a vstupního školení s pracovníkem. 


Finanční situace

Pomoc a podpora při podání žádosti o sociální dávky (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči, dávky státní sociální podpory), pomoc při zajištění požadovaných příloh k žádosti.

Pomoc a podpora při sestavování rozpočtu domácnosti, v hospodaření s finančními prostředky. Vyhotovení přehledu o výdajích a příjmech uživatele.

Pomoc při řešení dluhů, exekucí.


Úhrada za službu

Služba Sociální rehabilitace je poskytována bezplatně.


Prostředí, ve kterém je služba poskytována

Pro realizaci služby je využíván objekt Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace, kterou zřídilo město Kuřim v roce 1993. Původní název organizace byl Penzion pro důchodce Kuřim. V roce 2007 se organizace transformovala na Centrum sociálních služeb Kuřim.

Jde o objekt v centru města, který je místně velice dobře dostupný uživatelům. Objekt budovy se nachází v bezprostřední blízkosti autobusové a vlakové veřejné dopravy. Služba je poskytována v části budovy B v 1. patře, 2. podlaží (od výtahu/schodiště vlevo), v místnosti čís. 1201. WC pro uživatele se nachází v přízemí budovy, je bezbariérové i pro osoby se zdravotním postižením. V budově je k dispozici výtah.

Provozní doba

Pondělí – Pátek 9:00 – 15:30 hodin

Kontakt

Olga Foitová, DiS., sociální pracovnice

Tel.: 607 867 621, e-mail: socrhb@csskurim.cz 


Vytvořeno 30.1.2023 16:00:37 | přečteno 262x | sustrovap
load