A A A

Centrum sociálních služeb Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Kuřim.

Základní činnosti pečovatelské služby

vychází ze zákona  č 108/2006 Sb., o sociálních službách v akt. znění


Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
   • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
   • pomoc při úkonech osobní hygieny,
   • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
   • pomoc při použití WC
   Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
    • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
    • dovoz nebo donáška jídla,
    • pomoc při přípravě jídla a pití,
    • příprava a podávání jídla a pití
    Pomoc při zajištění chodu domácnosti
     • běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne,
     • údržba domácích spotřebičů,
     • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu,
     • donáška vody,
     • topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
     • běžné nákupy a pochůzky,
     • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
     • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
     • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
     Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
      • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
      • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

      Základní sociální poradenství

      Naše sociální pracovnice Vám poskytne podporu při řešení Vaší nepříznivé sociální situace např. v oblasti příspěvků na péči a dávek sociální péče,
      informuje vás o nárocích na pořízení či zapůjčení kompenzačních pomůcek, o institucích v místním regionu, jež nabízí služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi
      v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávací a kulturní. Pomůže s vyhledáním a kontaktováním odborníků podle povahy problému atd. Poskytne podporu i pečujícím osobám.

      Vytvořeno 16.11.2018 10:58:37 | přečteno 1385x | m.bartova
       
      Jsme na portálu VašePéče.cz Kurim Jihomoravsky MSPV
      load