Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

O službě

Základní činnosti pečovatelské služby jsou vymezeny v § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním pečovatelské služby

je poskytování sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 

Služba je poskytována terénní formou v domácím, přirozeném prostředí, přičemž pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů a směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Vždy respektuje a zachovává důstojnost a základní lidská práva všem osobám, kterým je poskytována.

Cíle pečovatelské služby:

  • umožnit a podpořit osoby žít život v přirozeném sociálním prostředí a doplňovat péči o potřebné neformálně pečujícím osobám

  • podporovat uživatele v soběstačnosti, v kontaktu se společenským prostředím a ve využívání běžně dostupných veřejných služeb

  • podporovat uživatele v sociálním začleňování.


Cílová skupina

  • osoby s chronickým onemocněním

  • osoby se zdravotním postižením

  • rodiny s dítětem/dětmi

  • senioři (převážná skupina příjemců služby)


Věková struktura uživatelů:

  • bez omezení věkuMísto poskytování služby

Terénní pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech uživatelů v Kuřimi a spádových obcí města Kuřimi (Česká, Lelekovice, Moravské Knínice, Chudčice, Veverská Bítýška, Hvozdec, Jinačovice, Rozdrojovice, Čebín)

Doba poskytování služby

  • Pondělí až neděle v době od 7:00 hod. do 20:00 hod.
load