A A A

Centrum sociálních služeb Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Kuřim.

O službě

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI

Pečovatelská služba je odborná služba, která se svou činností zaměřuje především na přímou práci s uživateli služby. Poskytovanými úkony nenahrazuje činnost jiných veřejných služeb, jako jsou např. úklidové služby,....

Naše pečovatelská služba pomáhá osobám v nepříznivé sociální situaci naplňovat jejich potřeby v níže vyjmenovaných oblastech, které vychází z Regionální karty Jihomoravského kraje.

Nepříznivá sociální situace znamená, že potřeby osoby nemohou být zcela naplněny jeho vlastními silami, či za pomoci rodiny, přátel nebo jiných veřejných zdrojů.

Poskytování pečovatelské služby musí vést k řešení nepříznivé sociální situace, směřuje k podpoře samostatnosti, k sociálnímu začleňování. Poskytování pečovatelské služby má tyto zdroje doplňovat, ale nemá je nahrazovat.

Oblasti potřeb: 

1. OSOBNÍ HYGIENA
    1.1 Denní hygiena - běžná denní hygieny, péče o ústa, česání a mytí vlasů, 
          péče o nehty, péče o oči, péče o uši
    1.2 Mytí a koupání 
    1.3 Výkon fyziologické potřeby

2. ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
    2.1 Oblékání, svlékání
    2.2 Obouvání, zouvání
    2.3 Celková úprava vzhledu

3. SAMOSTATNÝ POHYB
    3.1 Změna polohy - na lůžku, vstávání a uléhání na lůžko, stání a sezení, polohovací
          a fixační pomůcky
    3.2 Manipulace s předměty denní potřeby
    3.3 Pohyb ve vlastním prostoru - domácnosti
    3.4 Pohyb mimo domácnost 

4. ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ
    4.1 Příprava a příjem stravy 
    4.2 Zajištění potravin, zajištění stravy

5. PÉČE O DOMÁCNOST
   5.1 Udržování domácnosti - běžný úklid
   5.2 Udržování vlastního prostoru, péče o lůžko 
   5.3 Péče o oblečení, boty
   5.4 Udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů, zajištění vody
         v domácnosti, obsluha domácích spotřebičů 
   5.5 Nakládání s odpady

6. ZAJIŠTĚNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM 
    6.1 Pomoc při navazování a udržování přátelských, sousedských
          a jiných společenských vztahů 
    6.2 Pomoc při orientaci v čase, v místě, v osobách 
    6.3 Pomoc při komunikaci
    6.4 Pomoc při využívání běžně dostupných služeb a při zapojení do sociálních
          aktivit přiměřených věku

7. SEBEREALIZACE 
    7.1 Pomoc při vzdělávání, získávání znalostí 
    7.2 Pomoc při přípravě na zaměstnání, pracovní a jiné uplatnění 
    7.3 Pomoc při zajišťování oblíbených činnost

8. PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČÍ (RIZIKA) 
    8.1 Pomoc se zdravotní prevencí
    8.2 Pomoc se zajištěním léčebného režimu 
    8.3 Pomoc při dodržování zásad zdravé výživy

9. UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH
    ZÁLEŽITOSTÍ
    9.1 Pomoc při hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů, exekuce, 
          uzavírání smluv, nakládání s majetkem, využití sociálních dávek
    9.2 Pomoc při vyřizování osobních dokladů
    9.3 Pomoc při uplatňování politických práv 
    9.4 Prevence proti zneužívání

10. PODPORA RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ
      Pomoc v péči o děti - při zajištění školní docházky, pomoc v péči o dítě 
      v domácím prostředí, předcházení rizikům při onemocnění či 
      zdravotním znevýhodnění dítěte

Uvedené potřeby jsou jen okruhy potřeb, se kterými vám může pečovatelská služba pomoci. Žadatel o službu si tak může vytvořit představu, co může pečovatelská služba zajistit. Některé činnosti provádí přímo pečovatelky, které jsou odbornými pracovníky. Ostatní potřeby pomáhá služba naplňovat prostřednictvím předáním kontaktů na další organizace a služby.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dále můžeme pomoci při zajištění drobných oprav v domácnosti, kadeřnice či pedikérky a to předáním kontaktů na ně.

________________________________________________________

Vymezení pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění

Základní činnosti pečovatelské služby jsou vymezeny v § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění.

Zákon uvádí, že pečovatelská služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba se poskytuje ve vymezeném čase v přirozeném sociálním prostředí osob.

Prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách je vyhláška č. 505/2006 v aktuálním znění.Kapacita služby

Kapacita ambulantní služby okamžitá: 1

Kapacita terénní služby okamžitá: 9Místo poskytování služby

Terénní pečovatelskou službu v domácnostech uživatelů v Kuřimi a spádových obcí Kuřimi (Česká, Lelekovice, Moravské Knínice, Chudčice, Veverská Bítýška, Hvozdec, Jinačovice, Rozdrojovice, Čebín), v domě s pečovatelskou službou Zahradní 1275, Kuřim

Ambulantní ve SOH na adresách:

  • Zahradní 1275, Kuřim
  • Jungmannova 950, Kuřim


Doba poskytování služby

Pečovatelské služba terénní

  • pondělí až neděle v době od 7 hod. do 20 hod.


Pečovatelské služba ambulantní tj. ve středisku osobní hygieny

  • na adrese Jungmannova 950, Kuřim pondělí až pátek 8.00 – 16. 00 hod.
  • na adrese Zahradní 1275, Kuřim v objektu DPS 9.00 - 18.00 hod.Vytvořeno 11.12.2018 14:23:02 | přečteno 2801x | m.bartova
 
Jsme na portálu VašePéče.cz Kurim Jihomoravsky MSPV
load