A A A

Centrum sociálních služeb Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Kuřim.

Poskytované úkony

Sezman výkonů k nimž je zapotřebí informovaný souhlas pacienta

06137 VÝKON SESTRY V DEN PRACOVNÍHO KLIDU NEBO PRACOVNÍHO VOLNA

06311 ZAVEDENÍ, UKONČENÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST

06313 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - TYP I.

06315 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - TYP II.

06317 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - TYP III.

06318 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - TYP IV.

06319 FYZICKÁ ASISTENCE PŘI POSKYTOVÁNÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

06321 VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

06323 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

06325 APLIKACE ORDINOVANÉ PARENTERÁLNÍ TERAPIE PRO ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE,

                ENERGETICKÝCHZDROJŮ A LÉČBY BOLESTI

06327 OŠETŘENÍ STOMIÍ

06329 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ

06331 KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ

06333 APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V. UV, EVENT.

                DALŠÍ ZPŮSOBYAPLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV

06335 NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU

Sestra dále v domácím prostředí provádí:

  1. ošetřovatelskou rehabilitaci (procvičování, nácvik chůze, chůze s chodítkem, berlemi, holemi, nácvik sedu a vstávání, nácvik soběstačnosti v denním režimu, dechová cvičení, procvičování velkých kloubů,... )
  2. kontrolu zdravotního stavu a prevenci (měření pulsu, dechu a KT)
  3. peči o pacienty v terminálním stádiu, aj.
Vytvořeno 16.11.2018 11:53:18 | přečteno 1478x | tana
 
Jsme na portálu VašePéče.cz Kurim Jihomoravsky MSPV
load