ŽÍT DOMA

ŽÍT DOMA umožňuje Pečovatelská služba Centra sociálních služeb Kuřim

Devět z deseti chce dožít doma, devět z deseti umírá bez rodiny v zařízení.

Podlomené zdraví dostalo Annu K. po hospitalizaci v nemocnici až do léčebny dlouhodobě nemocných. Lékaři jí poté doporučili přesun do domova pro seniory. Když nesouhlasila, poradili její rodině, ať si podá soudní cestou návrh na omezení svéprávnosti a tak ji dá do domova stejně. Rodina to ale odmítla a podpořila paní Annu v přání vrátit se do domácího prostředí. Společně s pečovatelskou službou našli řešení. Pečovatelky paní Anně chodí pomáhat několikrát denně, střídají se ještě se sestrami domácí zdravotní péče. Paní Anna bude mít za dva roky úctyhodných devadesát, může i nadále ŽÍT DOMA. Její rodina není zatěžována péčí o její osobu, ale raduje se ze společně strávených chvil.

Podobně mohou zůstat ŽÍT DOMA i další senioři, lidé se zdravotním postižením, či chronickou nemocí, a to i vysoce závislí na péči druhých.

Pečovatelské služby se ve všech krajích mění v odborné služby. Dříve byly známy jako organizace rozvážející obědy a vykonávající úklidy. Nově se zaměřují na pomoc lidem, kteří potřebují i velmi intenzivní péči. Cílem je co nejvíce podpořit jejich setrvání v přirozeném prostředí a tím oddálit odchod do pobytové služby, například domova pro seniory. Iniciativa vychází z prostého přesvědčení většiny lidí – doma je doma.

V Kuřimi a jejím ORP se Pečovatelská služba Centra sociálních služeb Kuřim také vydala cestou transformace a dnes má za sebou kus práce. Významně rozšířila provozní dobu, omezila provádění úklidů tam, kde ji může zastoupit rodina či úklidová firma za obdobných finančních podmínek. Nezajišťuje obědy osobám soběstačným, to přenechala běžně dostupným službám, jako jsou restaurace či jídelny. Díky tomu se pečovatelkám uvolnily ruce a mohly se začít věnovat skutečné péči o ty, kteří se bez ní neobejdou. Pečovatelská služba má více klientů přímé péče (pomoc s hygienou, podáním stravy). Vzrostl i počet uživatelů s III. a nejvyšším, IV. stupněm příspěvku na péči. Člověk se IV. stupněm příspěvku je stále ještě mnohde považován za typického uživatele pobytové služby. Z naší zkušenosti je ale patrné, že když dobře funguje terénní služba, například jako naše a dochází pečovatelky za uživatelem i několikrát denně, může žít ve svém domácím prostředí. Pro naše pečovatelky je práce smysluplná, jsou odbornice ve své profesi a nikdo je nezaměňuje s uklizečkami či pomocnicemi v domácnosti.

Pečovatelská služba Centra sociálních služeb Kuřim pracuje na tom, aby podporovala uživatele co nejdéle setrvat v jeho domácím prostředí. Jde cestou poskytování skutečné péče, ne jen rozvážení obědů a dělání úklidů.

Chcete ŽÍT DOMA? Potřebujete poradit jak se postarat o své blízké a pomoc i zajistit? Zavolejte naší sociální pracovnici Bc. Müllerové na tel. číslo 541518311 nebo ji navštivte v kanceláři na adrese organizace Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, 1. posch., blok A.Vytvořeno 24.10.2019 15:40:03 | přečteno 2567x | m.bartova
load