A A A

Centrum sociálních služeb Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Kuřim.

Mýty o pečovatelské službě

Mýty o pečovatelské službě

Mýty a předsudky o sociálních službách převládají i v dnešní době a to hlavně u starší generace. Někdy je velmi nelehké mýty vyvrátit a uvést na pravou míru. Je to dáno individuálními podmínkami každého jedince – rodinou, jeho výchovou, způsobem života a tradicemi budovanými po mnoho generací.

Jako poskytovatel sociální služby – pečovatelské služby se setkáváme s mnoha mýty o sociální službě, které ovlivňují činnost naší organizace a také rozhodování osob zda požádat naši službu o pomoc.

 

Mýtus: Na pečovatelskou službu má nárok jen osoba, která má vysoký věk.

Realita: Aby služba mohla být poskytována žadateli, je nutné, aby se osoba nacházela v nepříznivé sociální situaci dle zákona o 108/2006 Sb., o sociálních službách v akt. znění. Jedná se o situaci, kdy není osoba schopna se sama o sebe postarat. Tuto pomoc mu není schopna zajistit rodina, přátelé, známí a ani komerční služby. Nezáleží proto jen na věku a ani handicapu. Věková hranice není omezena, je poskytována osobám od 0 do 99+ let.

 

Mýtus: Pečovatelská služba rozváží jen obědy.

Realita: Pečovatelská služba se stará o osoby v nepříznivé sociální situaci. Věková hranice osob není omezena, což znamená, že je poskytována od 0 do 99+ let. Uživatelům zajišťuje hlavně podporu a pomoc v péči o vlastní osobu tj. například s osobní hygienou, koupáním, oblékáním, svlékáním, podáním stravy. Také pomáhá s nákupy, pochůzkami atd. 

 

Mýtus: Pečovatelská služba musí zajistit obědy každému seniorovi.

Realita: Pečovatelská služba, aby mohla poskytovat tzv. zajištění stravy, je nutné, aby se osoba nacházela v nepříznivé sociální situaci dle zákona o 108/2006 Sb., o sociálních službách v akt. znění. Zjišťuje se při sociálním šetření. Důvod jsem sice soběstačný, chodím si na vycházky, ale nechce se mi vařit nebo ušetřím, není důvod k zajištění oběda od pečovatelské služby. Takový člověk je schopen si dojít do restaurace.

 

Mýtus: Pečovatelská služba musí uživateli zajistit obědy kdykoliv v týdnu.

Realita: Pečovatelská služba, aby mohla poskytovat úkon zajištění stravy, je nutné, aby se osoba nacházela v nepříznivé sociální situaci dle zákona o 108/2006 Sb., o sociálních službách v akt. znění. Na základě toho je sepsána mezi poskytovatelem a žadatelem smlouva o poskytování pečovatelské služby. Jedná se o smluvní ujednání, ve kterém se poskytovatel zavazuje v určené dny jídlo zajistit. Žadatel si sám ve smlouvě stanoví dny, ve kterých potřebuje zajistit stravu. V uvedený den si může vybrat jídlo č. 1 nebo 2. Není však možné, aby tyto dny každý týden měnil, ve dnech, které nejsou smluvně sjednány, pečovatelská služba jídlo nezajišťuje.

 

Mýtus: Pečovatelská služba je úklidová služba

Realita: Pracovníci pečovatelské služby nejsou uklizečky, ale odborníci, kteří dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytují pomoc a podporu v činnostech, které klient vlastními silami nezvládá. Pečovatelská služba nenahrazuje komerční služby jako je například úklidová služba.

                                                                                                                        


Vytvořeno 1.4.2020 12:33:25 | přečteno 784x | m.bartova
 
Jsme na portálu VašePéče.cz Kurim Jihomoravsky MSPV
load