A A A

Centrum sociálních služeb Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Kuřim.

Komu pečovatelská služba pomáhá

Komu pomáhá pečovatelská služba Centra sociálních služeb Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim je poskytovatelem pečovatelské služby.

Svoji podporu a pomoc pečovatelská služba (PS) rozšířila pro osoby chronicky nemocné, zdravotně postižené a rodiny s dětmi, děti.

Věková hranice osob není omezena, což znamená, že je poskytována od 0 do 99+ let.

Provozní doba služby byla rozšířena do večerních hodin. Podpora a pomoc je osobám poskytována v čase 7 - 20 hodin po celý týden.

Aby služba mohla být poskytována žadateli, je nutné, aby se osoba nacházela v nepříznivé sociální situaci dle zákona o 108/2006 Sb., o sociálních službách v akt. znění. To je zjišťováno při sociálním šetření naší sociální pracovnicí a koordinátorkou služby.

Uživatelům je PS schopna poskytnout podporu a pomoc v péči o vlastní osobu tj. například s osobní hygienou, oblékáním, svlékáním, podáváním stravy. Dále pomáhá se zajištěním chodu domácnosti tj, například zajištěním nákupů, pochůzek atd. Pomáhá také při obstarávání osobních záležitostí, jako jsou pochůzky na poštu, k lékaři, lékárny, doprovod k lékaři nebo na úřady, pomáhá při zajištění stravy včetně jejího dovozu domů.

Posláním naší pečovatelské služby je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování. Pečovatelská služba se zároveň snaží minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě.

Pečovatelskou službu zajišťujeme dle aktuálních potřeb a přání uživatele.

Pracujeme s uživatelem na základě sjednaného individuálního plánu. Individuální plán postupně vyhodnocujeme a upravujeme každému uživateli na míru. Více informací sdělí sociální pracovnice Bc. Andrea Müllerová na tel. 541518311 nebo najdete na www.csskurim.cz

                                                                                                         

                                                                                               


Vytvořeno 1.4.2020 12:33:32 | přečteno 824x | m.bartova
 
Jsme na portálu VašePéče.cz Kurim Jihomoravsky MSPV
load