A A A

Centrum sociálních služeb Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Kuřim.

Centrum sociálních služeb Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Kuřim.

Kontaktujte nás!

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

O službě

Vymezení pečovatelské služby

Základní činnosti pečovatelské služby jsou vymezeny v § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění.

Pečovatelská služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba se poskytuje ve vymezeném čase v přirozeném sociálním prostředí osob.

Prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách je vyhláška č. 505/2006 v aktuálním znění.


Kapacita služby

Kapacita ambulantní služby okamžitá: 1

Kapacita terénní služby okamžitá: 9


Místo poskytování služby

Terénní pečovatelskou službu v domácnostech uživatelů v Kuřimi a spádových obcí Kuřimi (Česká, Lelekovice, Moravské Knínice, Chudčice, Veverská Bítýška, Hvozdec, Jinačovice, Rozdrojovice, Čebín), v domě s pečovatelskou službou Zahradní 1275, Kuřim

Ambulantní ve SOH na adresách:

  • Zahradní 1275, Kuřim
  • Jungmannova 950, Kuřim

Doba poskytování služby

Pečovatelské služba terénní

  • pondělí až neděle v době od 7 hod. do 19.30 hod.

Pečovatelské služba ambulantní tj. ve středisku osobní hygieny

  • na adrese Jungmannova 950, Kuřim pondělí až pátek 8.00 – 16. 00 hod.
  • na adrese Zahradní 1275, Kuřim v objektu DPS

Po, Út, Čt, Pá 13.00 – 19.00 hod.,

                                                Stř 7.00 – 11.30 hod.,

                                                So, Ne dle potřeby 9 – 17 hod.


Číst více

Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je nedílnou součástí zdravotnického systému, je poskytována pacientovi ve vlastním sociálním prostředí.


Číst více

Centrum sociálních služeb Kuřim

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřídilo město Kuřim v roce 1993. Původní název organizace byl Penzion pro důchodce Kuřim. V roce 2007 se organizace transformovala na Centrum sociálních služeb Kuřim.

Hlavním účelem je poskytovat sociální služby a zdravotní péči. Organizace poskytuje pečovatelskou službu a domácí zdravotní péči.


Nabídka pracovního místa všeobecné sestry pro domácí zdravotní péči

6.4.2022
 

Pracovní místo-všeobecná sestra pro domácí zdravotní péči

21.1.2022
 
 
Archiv aktualit
 
load