Centrum sociálních služeb Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Kuřim.

heart

Pečovatelská
služba

Pečovatelská služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Číst více
heart

Domácí zdravotní
péče

Domácí zdravotní péče je nedílnou součástí zdravotnického systému, je poskytována pacientovi ve vlastním sociálním prostředí.

Číst více
star

Dům s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou jsou svým charakterem určeny především pro těžce zdravotně postižené občany a staré občany.

Číst více

Centrum sociálních služeb Kuřim

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřídilo město Kuřim v roce 1993. Původní název organizace byl Penzion pro důchodce Kuřim. V roce 2007 se organizace transformovala na Centrum sociálních služeb Kuřim.

Hlavním účelem je poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje komplexní nabídku služeb (pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, stravování i doplňkové služby).

Dále organizace zajištuje správu Domu s pečovatelkskou službou. V objektu se nachází nájemní byty města Kuřim, které jsou přidělovány osobám na základě jejich žádosti a potřebnosti pomocí druhé osoby či pečovatelské služby.

© 2002-2018 | Všechna práva vyhrazena.

Jsme na portálu VašePéče.cz Kurim Jihomoravsky MSPV
iresoft